logo FO TJ Sokol Stará Paka

Fotbalový oddíl TJ Sokol Stará Paka

Novinky

3.2.2014

Program valné hromady fotbalového oddílu

Valná hromada fotbalového oddílu TJ Sokol Stará Paka se koná 8.2.2014 od 10:00 hod. v restauraci Staropacká sokolovna. Valná hromada se koná z důvodu projednání jednomyslného odstoupení stávajícího výboru fotbalového oddílu, a tím vyřešení celé této situace ve fotbalovém oddíle, tak aby se vše stihlo do valné hromady celého TJ Sokol Stará Paka, které se koná 18.2.2014 od 18:00 hod.
Program valné hromady dne 8.2.2014:
1. Zpráva předsedy FO za rok 2013
2. Zpráva pokladníka FO za rok 2013
3. Zprávy trenérů, vedoucích - jednotlivých mužstev –sezona 2012/13 a podzim 2013
4. Představení kandidátů nového výboru FO
5. Diskuse
6. Přestávka
7. Diskuse – ukončení
8. Volba členů výboru FO a jejich schválení (5-7 členný výbor)
9. Volba zástupců na VH TJ Sokol (17.2.2014) – 10 osob
10. Závěr

3.2.2014

Kauza "A" mužstva Stará Paka

Podnět k celé události dalo utkání v Novém Městě n.M., kam mělo zajíždět mužstvo s méně než 11 hráči. A to i proto, že účast k tomuto utkání odmítli 3 oslovení hráči „B“ mužstva. Tato skutečnost vedla vedoucího mužstva M.Typlta ke zkratovitému jednání a přemluvení hráče Š.Auera ,aby nastoupil k utkání na cizí registrační průkaz (pozn. Lukáše Porubského). O této skutečnosti byl informován trenér SK Kutná Hora, který na tento zápas přijel a o poločasové přestávce hráče Auera identifikoval jako hráče Kutné Hory (bez upozornění funkcionářů Staré Paky) a tím rozpoutal celou „kauzu“. Informována tak byla STK KFS (sportovně technická komise Královéhradeckého fotbalového svazu) a DK KFS (disciplinární komice Královéhradeckého fotbalového svazu). Vedení FO Staré Paky se včetně vedoucího mužstva k záležitosti přiznalo. STK KFS zápas s Novým Městem n.M. kontumovalo, DK KFS poté odebrala mužstvu v tabulce 12 soutěžních bodů. Potrestán byl vedoucí mužstva na 9 měsíců zákazem vykonávání funkce a pokutu 10.000,- Kč. Ten samý trest postihl i kapitána mužstva M.Jeníka. Tento trest klub přijal s výjimkou odvolání kapitána M.Jeníka, pro kterého by trest znamenal ukončení pracovního poměru ve Slovanu Liberec. Po tomto verdiktu jsme se domnívali, že byl případ ukončen, tak jak uvedla DK i STK ve svých zápisech. Avšak nikoliv. Zástupci Bystřanu Kunčice požádali STK KFS o prověření totožnosti hráče Porubského v zápase Kunčice-Stará Paka. STK i DK KFS na tuto žádost ochotně reagovali převoláním p.Typlta, Jeníka a statutárního zástupce oddílu p.Vrabce na zasedání těchto komisí. Zmínění funkcionáři do Hr.Králové jeli s tím, že nevědí, co se od nich bude požadovat. STK KFS prohlásila, že v utkání s Kunčicemi hrál hráč Auer, tak jako v Novém Městě n.M. a bez předložení našich důkazů o nepravosti tohoto nařčení, STK rozhodla ukončit kauzu kontumací utkání s Kunčicemi. Přidal se další člen STK, že tento trest nestačí a Staré Pace tak byly zkontumována všechna utkání, ve kterých byl L.Porubský uveden v zápise. DK KFS vyčkala na vyjádření Staré Paky, ve kterém se uvádí, že hráč Š.Auer nemohl v Kunčicích nastoupit jelikož byl tento den na druhé straně republiky se svým zaměstnavatelem. Tento důkaz však DK KFS nestačil a rozhodla Starou Paku vyloučit z 1.A třídy. Vedení FO Staré Paky stále nemůže pochopit , na základě jakých důkazů a prokazatelných skutečností obě komise KFS rozhodovaly. Co málokdo ví , ať je člen FAČR, či fotbalový fanoušek, je to, že orgány FAČR v tomto případě DK a STK KFS, mohou rozhodovat na základě pouhé domněnky nebo podezření, bez předložených důkazů o případné nevině. A tak finále celého případu tvoří pouhé dohady, proč STK a DK rozhodla tak jak rozhodla. Chtěl se někdo zbavit Staré Paky, která prvních 7 zápasů vyhrála, protože nešla na ruku KFS? Nebo jsou v pozadí jisté osoby působící v těchto komisích, které by mohly jiné výroky, než byly vyneseny, nějakým způsobem negativně ovlivnit? To jsou otázky bez odpovědí. Vrcholem však je vyjádření předsedy ORK KFS (revizní komise) ze zasedání 29.11.2013, kde bylo projednáváno odvolání našeho oddílu. V první větě píše cituji:“ ORK po zralé úvaze ruší rozhodnutí DK KFS ohledně udělené pokuty 50.00,- Kč pro formální vadu a současně rozhodla tak, že udělila Vašemu klubu pokutu ve výši 50.000,- Kč, neboť jsme neshledali pochybení v postupu DK.“ Jedna věta si odporuje druhé a rozum zůstává stát. Poslední poznámka je ta, že do dnešního dne (1.února 2014) nikdo z vedení FO Stará Paka neobdržel od krajských orgánů slíbené rozhodnutí i s odůvodněním ?!, které musí být z jednání komisí sepsáno.
Pokuty, které byly výše uvedeny byly uhrazeny zmíněnými osobami, nikoliv z finančních prostředků rozpočtu FO. Proti pokutě 50.000,- Kč je možno podat odvolání před její splatností tj. 28.2.2014, se vedení oddílu odvolá. Po hráčské schůzce, která proběhla v lednu, bylo dohodnuto, že hráči , kteří si vyjednali hostování , budou uvolněni na toto hostování max. do konce jarních soutěží. Pokud by došlo k úhradě výše uvedené pokuty, hradila by se z prostředků získaných právě za toto hostování hráčů „A“ mužstva. Současné rozhodnutí je, že od soutěžního ročníku 2014-2015 bude A mužstvo přihlášeno do 1.B krajské třídy.
O tomto případu bylo již sepsáno v různých médiích spousta papíru, aniž by uvedení autoři článků znali pozadí a podstatu celého případu. Pokud někdo bude chtít znát další podrobnosti a detaily, může se obrátit na funkcionáře výboru FO Stará Paka, při nejbližší příležitosti na valné hromadě fotbalového oddílu.

14.11.2013

Další trest pro Starou Paku

Disciplinární komise Královehradeckého fotbalového svazu přišla s dalším verdiktem v kauze Stará Paka. Poté, co Sportovně-technická komise Královéhradeckého fotbalového svazu minulý týden zkontumovala Staré Pace další 4 zápasy, vynesla nyní svůj verdikt i DK KFS. Stará Paka byla vyloučena z krajské 1. A třídy a na jaře 2014 tak ve Staré Pace zřejmě krajskou soutěž hrát neuvidíme. Stará Paka bude moci nastoupit do dalšího ročníku, tentokráte o soutěž níže, v 1. B třídě. Klub Staré Paky dostal peněžitý trest ve výši 50.000 Kč a vedoucí mužstva Milan Typlt dostal zákaz činnosti na 18 měsíců. Vzhledem k tomu, že tento verdikt zatím nenabyl účinnosti, nebude se k němu Stará Paka vyjadřovat. Tiskové prohlášení k této kauze přinese fotbalový oddíl po legitimním ukončení této kauzy.

17.10.2013

Trest pro Starou Paku

Disciplinární komise Královehradeckého fotbalového svazu vynesla verdikt ve věci neoprávněného startu hráče v utkání s Novým Městem. Potrestán byl trenér Miroslav Jeník a to zákazem činnosti na 9 měsíců a peněžitou pokutou 10.000 Kč. Dále byl potrestán i vedoucí mužstva Milan Typlt stejným trestem jako Miroslav Jeník. Týmu Stará Paka bylo odečteno 12 soutěžních bodů. Nutno však dodat, že disciplinární komise byla vůči Staré Pace hodně přísná, jelikož uložila ve většině případů nejvyšší možný trest. Nejvyšší možný finanční trest udělený jednotlivci v krajské soutěži je novým Disciplinárním řádem stanoven na 10.000 Kč. Maximální možný odečet soutěžních bodů je 12. A zákaz výkonu činnosti může disciplinární komise uložit v rozmezí 3 až 12 měsíců. (Údaje o obecných trestech převzaty z DŘ FAČR schváleným 21.5.2013 a platným od 1.7.2013)

7.8.2013

Je znám termín 2. kola poháru KFS

Byl oficiálně uveřejněn termín 2. kola poháru KFS kam hráči Staré Paky postoupili přes celek Hořic. Hrát se bude ve středu 4.9. od 17:30 na hřišti ve Staré Pace.

5.8.2013

O zápase s Hořicemi se píše na khfotbal.cz

Na stránkách Královéhradeckého fotbalového svazu byl zveřejněn článek o utkání z Hořicemi.

5.8.2013

Do nové sezóny s novým webem

Byly vytvořeny nové webové stránky. Články a fotografie ze starších ročníků naleznete na této adrese.

Facebook like

Copyright © 2013 TJ Sokol Stará Paka